nederlands projecten 0, 53  
    0, 52  
    x 0, 51  
    x 0, 50  
    x 0, 49  
    x 0, 48  
    x 0, 47  
    x 0, 46  
    0, 45  
    x 0, 44  
    0, 43  
    x 0, 42  
    x 0, 41  
    x 0, 40  
    0, 39  
    0, 38  
    x 0, 37  
    0, 36  
    0, 35  
    x 0, 34  
    x 0, 33  
    x 0, 32  
    0, 31
project hoofdkantoor oogenlust
locatie eersel
cliënt oogenlust
   
info Dit structuurplan onderzoekt de relatie tussen landschap en bebouwing en is vooral gericht op hun samenhang.

Het perceel, met een oppervlak van ca. 12 hectare, wordt aan drie zijden begrensd door wegen. Het is toegankelijk via de Hees aan de Zuidzijde van het perceel. Het onderscheidt twee evidente, landschappelijke karakteristieken: Een hoger gelegen deel, grenzend aan de Hees, een afwisselend open cultuurlandschap met naaldbomen, lager gelegen en daardoor natter, een zone met loofbomen als uitloper van de Gender. Dit wordt versterkt en gedramatiseerd. Enerzijds door het herstel en vergroten van de aan de Noordzijde van het perceel ontspringende rivier, de Gender. Anderzijds door te verdichten met de aanplant van nieuwe bomen.

Het vernieuwde landschap is het raamwerk voor alle toekomstige ontwikkelingen: een configuratie van lijnen (paden en lanen), punten (gebouwen en beelden) en vlakken. Een ruimtelijk systeem dat de oriëntatiemogelijkheden vergroot en houvast biedt voor de verschillende onderdelen. Deze ordening van vormen in relatie tot elkaar geeft zowel een interne als externe samenhang. De spanning van het raamwerk wordt verkregen door de vormen zo ten opzichte van elkaar te plaatsen dat ze gezamenlijk resulteren in meer dan de som der delen zou vermoeden. In het plan komt dit ondermeer tot uitdrukking door verschillende sferen te creëren rondom de bebouwing. Op basis van het programma van eisen en het energieverbruik zijn de gebouwen functioneel gescheiden. Het programma wordt verdeeld over drie afzonderlijke bouwdelen: hoofdgebouw, magazijn en paviljoen.

Centraal in het hoofdgebouw ligt de plantenkas met daaromheen de werkplaatsen, kantoren en winkel. De plantenkas fungeert als atrium, hortus en als ‘lantaarn’. De warmte die in de zomer door de plantenkas wordt opgewekt, wordt opgevangen en opgeslagen. Tijdens de winterperiode wordt de opgeslagen warmte terug gehaald om de gebouwdelen te verwarmen. Het is ons streven om een energieneutraal gebouw te realiseren. Volgens een zelfde principe is het paviljoen samengesteld. Het woonhuis, de galerie en kookstudio zijn rondom een expositieruimte gelegd. Dit bouwdeel is geplaatst op de overgang van het natte en droge landschap met uitzicht op het open veld met in het Oosten de aanzet van het Genderdal. Het magazijn is in een bestaande boskamer ‘geschoven’ en omhuld door uitgedund bos. De gevel is daardoor zichtbaar vanaf de weg en leent zich voor geïntegreerde reclame als onderdeel van de architectuur.
   
ontwerp 2011
besloten prijsvraag
    0, 30  
    0, 29  
  bureau  
  info